Projects update

THỢ HÀN CHỨNG CHỈ ĐĂNG KIỂM QUỐC TẾ. WELDER'S QUALIFICATION CERTIFICATES IN VIETNAM

Cập nhật: 09-09-2019 08:47:42 | Projects update | Lượt xem: 431

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp các thợ hàn được đào tạo bởi Đăng kiểm Quốc tế: Lloyld Register ( LR) cho các công việc sửa chữa hàng hải, đóng mới tàu biển hoặc các công trình công nghiệp có yêu cầu Thợ hàn có kỹ thuật cao.

We provide the skilled welders who approved by International register in Vietnam for Ship Repair, Ship Building, Marine works or major industrial with high levels

 

Thợ Hàn Công ty chúng tôi được cấp chúng chỉ cho các vị trí hàn 1G, 2G, 3G, 4G - Hàn bằng, hàn Leo, Hàn ngang và Hàn trần. Vật liệu hàn đối với các loại thép tấm mác cao từ AH 36 hoặc tương đương trở xuống.

Our Welders have been approved welding at positions 1G, 2G, 3G and 4G. Material steel plate grades from AH36 or equivalent to lower gradges.

Sử dụng phương pháp hàn bán tự động Sermi - Automatic welding FCAW với mặt sau lót sứ hoặc tấm đệm. 

Sermi- Automatic welding to be carried out with ceramic backing or backing plates.

Chúng tôi cũng cung cấp các Thợ hàn Ống thép được chấp nhận bở Đăng kiểm Nhật Bản - Class NK

We also supply Steel Pipes Welders which approved by Class NK

Vui lòng liên hệ để nhận được dịch vụ tốt nhất tai thị trường Việt Nam.

Pls contact with us by phone or email as below:

Mr. Trung/ 0904 125520

Email: bacviet@haiphongshiprepair.com